IT одит и оценка

Знаете ли всичко за Вашата ИТ инфраструктура?
Какво включва: хардуер, софтуер, сигурност?
Конфигурацията и нейната целесъобразност спрямо нуждите на Вашия бизнес ?

Нейната роля е да бъде инструмент за постигане на бизнес целите Ви.
Ако това не се случва, целите които са поставени са изложени на риск.

Нашия ИТ одит щв Ви даде отговор на следните въпроси:

 • Имате ли необходимост от промяна или допълнение?
 • Имате ли правилните ОС (Операционна Система) и приложения?
 • Защитена ли е Вашата ИТ инфраструктура?
 • Добре ли се грижат за Вашата ИТ система?

Стъпките в одита са:
 • Проучване на Вашия хардуер, софтуер, операционни системи.
 • Функсионална проверка на физическото състояние, топологията и статуса на Вашата мрежа.
 • Оценка на годността на операционните системи и използваните приложения.
 • Оценка на вътрешната и външна сигурност на ИТ системата.
 • Проверка на ИТ разделите във Вашия бизнес план.
 • Проверка на водената документация, свързана с поддържането на ИТ системата.
 • Заключение и препоръки за оптимизирането на ИТ инфраструктурата.

Ако искате да получите повече информация, свържете с нас.

Cisco Radware Barracuda Lancope Citrix VMWare Microsoft