Системна поддръжка

Нашите системни администратори са отговорни за поддържане на ефективността и развитието на Вашата ИТ инфраструктура. Ние гарантираме, че проектирането и поддържането на компютърната система, която спомага Вашия  бизнес, ще позволява всички елементи (сървъри, работни станции, мрежа, софтуер и др.) да работят по най-добрия начин и да спомагат максимално Вашата работа. С поемането на тази отговорност от страна на SYCON, Вие ще можете да насочите вниманието си изцяло върху развитието на Вашия  бизнес. Екипът ни от опитни специалисти е на разположение 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, за да ви гарантира висококачествена услуга.

Стъпките при интегриране на услугите

За да ви гарантираме качество и надежност на услугите, нашите специалисти извършват няколко последователни технологични процеса, които включват:

 • Одит на текущата ИТ инфраструктура.
 • За да ви помогнат по най-добрия начин, нашите специалисти трябва да познават текущото състояние на системата ви и възлите в нея. Така ще могат да ви препоръчат и планират по-нататъшните процедури и промени, бързо и без да се  хаби ресурс за изграждане на нова инфраструктура или излишни промени в текущата.

 • Одит на сигурността.
 • Всички знаем колко важна е сигурността на данните ни в днешния развит виртуален свят. За това нашите специалисти по сигурността, проверяват мерките за сигурност, които са взети до момента и изготват стратегия за сигурността и запазването на Вашите данни.

 • Оптимизиране на възлите във Вашата информационна инфраструктура.
 • Това включва консултиране от наши експерти, които ще Ви помогнат да оптимизирате ресурсите на Вашата система, като се вземат под внимание: дейност, брой работни места, услугите от които имате нужда и други важни фактори за оптимизиране на ИТ инфраструктурата.

 • Поддръжка
 • 24/7 Екип от специалисти, ще се грижи за работоспособността и надежността на поверената ни ИТ система.

 • Мониторинг
 • Следене на системата и всички еденици в нея. По ваше желание, може да получите достъп до нашата система за наблюдение и да виждате във всяко едно време състоянието на Вашата система.

 • Консултации и интегриране на новости в ИТ технологиите
 • Бързите темпове с които се развиват технологиите, налага постоянното следене на този процес. Ние го правим вместо Вас и Ви информираме за всички новости в технологиите, които са свързни с работоспособността на Вашата система и интегрираме тези които са необходими.

Cisco Radware Barracuda Lancope Citrix VMWare Microsoft