Виртуализация

Виртуализацията е една от съвременните тенденции в корпоративните информационни технологии.

Виртуализацията осигурява по-ефективно споделяне на физическите ресурси и по-ефективната им експлоатация. Намалява необходимия брой физически сървъри във фирмената инфраструктура като комбинира сървърните процеси върху един единствен физически сървър и по този начин ви позволява да спестите време и пари за обслужването им.

Виртуализация? Защо?

  • Оптимизиране и намаляване на разходите
С въвеждане на виртуализацията, всяка организация може да намали разходите си за електроенергия, закупуване и поддръжка на хардуерни платформи и осигуряване на физическо място и инфраструктура.

Как?

Чрез централизиране на приложенията и техните операционни системи, въвеждане на централизирано управление на виртуалните работни станции и оптимизиране на потока от данни и др.
 
  • Сигурност и надежност
За да се резервира една стандартна ИТ инфраструктура, се изискват много инвестиции и ресурси. Затова много организации спестяват тези инвестиции и ресурси, което често води до фатален край или до частична неработоспособност на организацията.
Виртуална инфраструктура позволява няколко доставчика на услуги и приложения да се намират върху една физическа платформа и споделено да използват ресурсите и. По този начин резерирането на всички тези услуги, изискава само един допълнителен back-up сървър, а не по един за всяка услуга. Това прави резервирането на услуги лесно и достъпно и подобрява надежността на вашата ИТ инфраструктура.


Виртуални работни станции

С виртуалните работни станции, работната среда се съхранява в центрове за данни и всеки оторизиран потребител, може да я достъпи където и да се намира и през каквото и да било мрежово устройство. Централизираното администриране на работните станции, рационализира управлението и дава възможност за по-строги правила за сигурност. Виртуализацията на работни станции, позволява и мултиплицирането на един работен плот (Desktop) върху неограничен брой клиенти, което прави администрирането още по-лесно и допускането на грешки се свежда до минимум.


Бързи контакти

Тел.:+359 2 492 31 00
Моб.:+359 887 609 801
E-mail: office@syconsystems.net
Skype: Skype Status Sycon Systems
Cisco Radware Barracuda Lancope Citrix VMWare Microsoft