VoIP


VoIP (Voice over Internet Protocol) е технология, позволяваща да се намалят значително разходите по интегрирането и поддръжката на глас и видео в една комуникационна инфраструктура.

VoIP технологията се интегрира върху вече изградена мрежова инфраструктура, което значително намаля разходите по изграждането. Тази технология дава гъвкавост в използването на гласовите услуги от ново поколение, като предоставя възможност да не се фиксират крайните точки, давайки свобода, на всеки който използва такъв тип комуникация, да се възползва от нея независимо къде се намира.
VoIP намалява корпоративните разходи, повишава производителността и комуникативността на цялата организация и звената в нея.
VoIP позволява да се свързват чрез Internet или чрез собствена мрежа (LAN, WAN/VPN) различни крайни точки през централизиран гласов маршрутизатор. По този начин може да се намалят разходите за междуофисни разговори и комуникация.

САЙКОН може да Ви предложи както цялостна така и частична интеграция на VoIP услуги. Цялостната интеграция вклюва:
  • Терминиране на глас чрез използване на VoIP технология. Услугата осигурява висококачествено терминиране за входящи и изходящи повиквания.
  • Интегриране на гласов маршрутизатор (софтуерна учрежденска централа).
  • Поддръжка и налагащи се преконфигурации на гласовия маршрутизатор.
  • Софтуер за управление и мониторинг на гласовите услуги.
  • Изграждане и поддръжка на специализиран софтуер за нуждите на компанията, свързани с гласовата комуникация.
Специализирани решения и приложения

Решенията са предназначени за телекомуникационни оператори, доставчици на услуги, центрове за провеждане на разговори (Call центрове), Интернет зали и оператори на кабини за телефонни разговори.

Билинг системи.
САЙКОН предлага цялостана платформа за управление на разговорите. Системата включва не само маршрутизатор или клъстер от маршрутизатори, но и WEB-базиран софтуер за управление както на разговорите така и на клиентите.
Платформата включва и собствена система за остойностяване на разговорите (Billing System) в реално време. Тя позволява моментално изчисление на стойността на разговора (според предварително присвоена към клиента тарифа), крайно-периодно отчитане на разговорите на клиента и издаване на фактура.
Софтуерът за управление, разполага и с много допълнителни модули, които да олеснят работата на Вас или вашите служители и които да попречат на евентуалната човешка грешка.

Центрове за провеждане на разговори (Call центрове)
САЙКОН предлага цялостно консултиране, проектиране, интегриране и поддръжка на телекомуникационно оборудване, софтуер и гласов трафик (входящ и изходящ) за Call центрове.


Нестандартни системи, приложения и услуги
Ние приемаме с удоволствие всяко предизвикателство и сме готови да реализираме всяка ваша индивидуална или нестандартна идея или нужда. Такива са:
  • Система за преносимост на фиксирани номера от един телекомуникационен оператор в друг  (За български лицензиран телекомуникационен оператор).
  • Система за активиране чрез SMS на автоматично изходящо обаждане (По поръчка на "Велти България" ЕООД - fresh.bg).

Бързи контакти

Тел.:+359 2 492 31 00
Моб.:+359 887 609 801
E-mail: office@syconsystems.net
Skype: Skype Status Sycon Systems
Cisco Radware Barracuda Lancope Citrix VMWare Microsoft