Интернет маркетинг

Сайкон специализира в предлагането на реклама в Интернет на своите клиенти.
Интернет кампаниите, които създаваме, имат за цел да постигнат стратегическите цели на клиента. Нашите стратегии за интернет маркетинг стъпват върху детайлни проучвания и анализи за оптимизиране на интернет присъствието на всеки клиент спрямо специфичните му бизнес нужди.

Процесът започва с определяне на таргет групата и целите, които клиента желае да постигне. Следва проучване на пазара, аудиторията и конкурентната активност.

Изготвя се криейтив концепция на базата на събраната информация. Кампаниите, които правим, имат криейтив, създаден според целите на проекта и таргетираната аудитория.

При следващата стъпка избираме типа на реклама в Интернет и комуникационните канали  - банерна реклама, игра, дейности в социалните мрежи, PPC (pay per click ) кампании с текстови препратки в онлайн медии, Google, Facebook и други. Социалните медии са включени активно в общия маркетингов микс по начин, който ще стимулира интереса и популяризирането на продукта ви.

След приключване на Интернет кампанията подготвяме детайлен анализ за ефективността на кампанията и постигнатите цели.

Бързи контакти

Тел.:+359 2 492 31 00
Моб.:+359 887 609 801
E-mail: office@syconsystems.net
Skype: Skype Status Sycon Systems
Cisco Radware Barracuda Lancope Citrix VMWare Microsoft